top of page

חשובים לי היחס האישי, ההדגמה, התעכבות על תיקונים ודגשים. לראות כל אחת, כיצד היא עובדת ואיך אפשר לעזור ולשפר. אני חווה סיפוק גדול מלראות את שביעות הרצון ובעיקר את חווית ההצלחה.

הסדנאות

כל הסדנאות:

Painting with Watercolor
סדנת צבעי מים מורחבת

סדנת צבעי מים מורחבת

4 מפגשים

ספטמבר, ימי חמישי, בשעה 20:00-22:00

Painting with Watercolor
סדנת בתים

סדנת בתים

מיקסד מדיה

בתיאום מראש

Painting with Watercolor
סדנת צבעי מים בוטנית

סדנת צבעי מים בוטנית

סדנת הכרות

בתיאום מראש

logoPNG.png
bottom of page