בקטגוריה זו ניתן למצוא עבודות מקוריות ויחודיות, יצירות מיקס מדיה על נייר או קנבס, גלויות ועבודות שונות לרכישה.

שונות